Visit Meløy

Båt til Svartisen/Boat to Svartisen

Image


2017 -  RUTEPLAN 


Båt til/fra Svartisen fom 25. mai 2018.
Boat to/from Svartisen from 25. may 2018.

Til Svartisen/To Svartisen
07:45a  10:15b  11:15   12:15  14:15  15:15  16:15b  17:15  18:30b  

Fra Svartisen/Return from Svartisen.
10:00b 11:00   12:00   14:00  15:00  16:00b   17:00 18:15b  19:30b  

a) På anrop seinest dagen før/On the call the day before

b) gjelder 10. juni - 15. august/between 10. juni and 15. august.

tlf +47 959 20 327.
pris/price adult t/r 170,- barn/children (10 - 16 år) 60,-

Velkommen ombord!         Welcome onboard!